Door slaapgebrek meer eten

Mensen met te weinig slaap eten gemiddeld 385 kcal meer dan mensen die wel voldoende hebben geslapen. Dit komt overeen met ongeveer 4 - 5 boterhammen. Verder bleek dat de proefpersonen met geforceerd slaaptekort geen extra energie verbruiken vergeleken met de controlegroep, die ongestoord konden slapen. Bovendien bleek de groep met slaaptekort meer vetten, minder eiwitten en een gelijke hoeveelheid koolhydraten te eten. Dat blijkt uit een grootschalig meta-onderzoek waarin de resultaten van 11 studies met in totaal 172 proefpersonen zijn gebundeld. Voedingsexpert Gerda Pot van de Vrije Universiteit Amsterdam en King’s College London heeft hieraan mee gewerkt.

"De belangrijkste oorzaak voor obesitas is een onbalans tussen wat men aan calorieën eet en wat men verbruikt", aldus Gerda Pot. "Uit dit onderzoek wordt duidelijk dat slaapgebrek een bijdrage aan deze onbalans kan leveren. Er schuilt kennelijk wijsheid in het Engelse gezegde: Early to bed, early rise, makes a man healthy and wise". 

Voor meer eten na slaaptekort zijn een aantal mogelijke verklaringen gevonden: het deel van de hersenen dat aanzet tot eten zoeken bleek actiever. Een andere verklaring is dat de interne klok is ontregeld door het slaapgebrek. Hierdoor wordt het ‘honger’ hormoon ghreline meer aangemaakt en het hormoon leptine dat aangeeft dat je genoeg hebt gegeten minder. Meer onderzoek is nodig om dit verder te achterhalen. 

Volgens Pot is ook meer onderzoek nodig om te achterhalen wat de lange-termijn effecten zijn van chronisch slaaptekort op meer eten en dus zwaarder worden. Daarnaast kan ook worden gekeken in hoeverre langer slapen kan bijdragen aan de preventie van obesitas.