Yoga doet meer dan ontspannen

Angst en depressies kunnen worden behandeld met yoga. Dit is naar voren gekomen tijdens een studie onder 65 vrouwen met verschillende varianten van depressie en angst. Voor dit onderzoek werd de groep verdeeld in twee groepen. 34 vrouwen namen twee keer per week deel aan een yogasessie van 90 minuten. Dit deden zij twee maanden, de 31 andere vrouwen werden op een wachtlijst gezet en werden beschouwd als de controlegroep. Met dit onderzoek toonden de wetenschappers aan dat vrouwen die regelmatig yoga beoefenden hun angst- en depressiesymptomen verlagen.

Voor dit onderzoek gebruikten de wetenschappers een moderne vorm van yoga die voor diepe ontspanning zorgt door middel van rustgevende ademhalingsoefeningen.
Volgens de onderzoekers tonen deze resultaten aan dat yoga niet alleen goed is als ontspanning maar ook nuttig is voor de therapeutische behandeling van angststoornissen.