Privacy Policy leefstijlprogramma*

BenFit, gevestigd aan De Meerheuvel 6, 5221 EA ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.benfit.nl
De Meerheuvel 6a,
5221 EA ‘s-Hertogenbosch
073-699 09 39

Persoonsgegevens die wij verwerken

BenFit verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaattype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dietiste@benfit.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Naast de algemene persoonsgegevens die wij verwerken, slaat de coach ook de volgende informatie op om jou zo goed mogelijk te helpen:

NAWT-gegevens: Coach kan deelnemer terugvinden
E-mailadres: inlog voor mobiele omgeving
Geboortedatum, antropometrische metingen, beroep- en sportgewoontes: voor het bepalen en beoordelen lichaamssamenstelling, en het berekenen van de caloriebehoefte
Details over het privé-leven, medische aandoeningen, voedingsgewoontes, sportgewoontes, doelstellingen: Nagaan hoe thuis-, persoonlijke-, fysieke- en mentale situatie is voor het coachen

Deze gegevens worden met alle werknemers van BenFit gedeeld, om de coach en jou als deelnemer zo goed mogelijk te ondersteunen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BenFit verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– BenFit analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

BenFit neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BenFit) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BenFit bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Webshop via https://benfit.nl/webshop/

Soort gegevens Naam, adres, woonplaats
Bewaartermijn Wordt 12 maanden bewaard na het insturen van een bestelling
Reden/doel Om goederen en diensten bij je af te leveren

Soort gegevens Betaalmethode, via ecwid
Bewaartermijn Wordt 12 maanden bewaard na het insturen van een bestelling
Reden/doel Het afhandelen van jouw betaling

Contactformulier particulier via https://benfit.nl/contact/

Soort gegevens Naam, postcode, plaats, telefoonnummer (niet verplicht), e-mailadres
Bewaartermijn Wordt 12 maanden na het insturen bewaard
Reden/doel Om je vraag zo goed mogelijk te beantwoorden

Contactformulier zakelijk via https://benfit.nl/benfit-coach/

Soort gegevens Naam, e-mail, telefoonnummer, adres
Bewaartermijn Wordt 12 maanden na het insturen bewaard
Reden/doel Om je vraag zo goed mogelijk te beantwoorden

Als deelnemer in een traject:

Soort gegevens Gewone persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres
Bewaartermijn Wordt tot 12 maanden na het laatste meetmoment bewaard als deelnemer op inactief staat (gegevens van actieve deelnemers onbeperkt)
Reden/doel Voor het ondersteunen van de coach en deelnemer bij het BenFit-traject

Soort gegevens Bijzondere persoonsgegevens, zoals genoemd in “Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken”
Bewaartermijn Wordt tot 6 maanden na het laatste meetmoment bewaard als deelnemer op inactief staat (gegevens van actieve deelnemers onbeperkt)
Reden/doel Voor het ondersteunen van de coach en deelnemer bij het BenFit-traject

Delen van persoonsgegevens met derden

BenFit deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BenFit blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt BenFit jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Google Analytics analyseert uw gedrag op onze website middels tracking cookies. Zo kunnen wij onze website verbeteren.

Voor deze analyse wordt verzameld: browser, apparaattype, verwijzingswebsite, besturingssysteem, land van waaruit de website wordt bezocht, IP-adres.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BenFit gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. BenFit gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Via Google Analytics
Cookie:
__utmz slaat op of een bezoeker vanaf een zoekmachine komt (en zo ja, met welk zoekwoord), vanaf een link, zonder beginpagina, en wordt na 6 maanden verwijderd.
__utma slaat op hoe vaak een bezoeker de website bezoekt (per bezoeker), hoe lang het eerste bezoek was, hoe lang het huidige bezoek was, en wordt na 2 jaar verwijderd.
_ga wordt gebruikt om bezoekers te onderscheiden en wordt na 2 jaar verwijderd.
_gid wordt gebruikt om bezoekers te onderscheiden en wordt na 24 uur verwijderd
_gat wordt gebruikt om aanvragen op de website te regelen en wordt na 10 minuten verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BenFit en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij je coach een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jouw persoonlijke coach. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek . BenFit wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BenFit neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met je coach.

 

*Het leefstijlprogramma dat u aangeboden wordt is eigendom van BenFit

V7 05-10-2020