Informatie over de inhoud van deze website

Voor alle duidelijkheid wijst BenFit ten aanzien van de website www.benfit.nl je op het volgende:

BenFit beoogt met deze website voorlichting te geven over de onderwerpen die BenFit tot haar werkveld rekent. BenFit streeft er naar (de inhoud van) de website actueel en volledig te houden, maar kan dit echter niet garanderen.

De gepresenteerde informatie over voeding, beweging, ontspanning en alle aan gezond- en fitheid gerelateerde informatie/onderwerpen, nieuwsberichten, tips, polls, activiteiten, recepten, trainingstips en testimonials dienen ter indicatie. Als je gebruik maakt van de informatie, dan raadt BenFit je aan nader onderzoek te doen of deskundigen te raadplegen. BenFit verzamelt, schikt en presenteert de informatie uiterst zorgvuldig. Omdat de informatie (gedeeltelijk) afkomstig is van derden, kan BenFit echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Gebruik van de informatie is dan ook voor eigen rekening en risico. Behoudens in geval van opzet of grove schuld, aanvaardt BenFit geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van (de inhoud van) deze website.

Deze website bevat links of verwijzingen naar websites van derden. Omdat BenFit geen invloed heeft op (de inhoud van) die websites, kan BenFit niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepresenteerde informatie op die websites. Hoewel BenFit uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door BenFit worden onderhouden wordt afgewezen.

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van BenFit. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BenFit. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door BenFit met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. BenFit behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.